Upcoming Events
Home / Tag Archives: ประชาคมอาเซียน

Tag Archives: ประชาคมอาเซียน

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน

โครงการ ศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน

รายการ VOICE OF MSU ตอน โครงการ ศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน ผู้ร่วมรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (English Develo …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักศึกษาทั่วไป มมส เปิดอบรมภาษาอังกฤษ “ฟรี” ตลอดเดือนมกราคม

นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมสามารถส่งรายชื่อได้ที่ห้อง TA207 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอี …

อ่านเพิ่มเติม...