Upcoming Events
Home / Tag Archives: ประกาศราคา (page 2)

Tag Archives: ประกาศราคา

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 150,000 บาท รายละเอียดด …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องสับผสม

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 200,000 บาท รายละเอียดด …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องวัดคุณภาพไข่ 1 ชุด

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 250,000 บาท รายละเอียดด …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องรีดน้ำเชื้อโคระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 128,400 บาท รายละเอียดด …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องทำน้ำบริสิทธิ์

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 250,000 บาท รายละเอียดด …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางชุดเครื่องวัดแรงตึงผิวของเหลวพร้อมอุปกรณ์

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 288,900 บาท รายละเอียดด …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์

ประกวดราคากลาง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 250,000 บาท รายละเอียดด …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคาชุดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 kva

ปรับปรุงพื้นที่เขตนาสีนวน

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคาชุดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 kva หน่วยงาน : คณะเทคโนโลย …

อ่านเพิ่มเติม...