Upcoming Events
Home / Tag Archives: บริจาคโลหิต ประจำปี 2562

Tag Archives: บริจาคโลหิต ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ร่วมกับโรง …

อ่านเพิ่มเติม...