Upcoming Events
Home / Tag Archives: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Tag Archives: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ โครงการเปิดตำนานภูมิปัญญา เมนูอาหารจากปลาร้าลุ่มน้ำชีสู่ครัวโลก ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ เปิดตำนาน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “อาหารอาเซียนลุ่มน้ำโขง”

โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “อาหารอาเซียนลุ่มน้ำโขง”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โค …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน

โครงการ ศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน

รายการ VOICE OF MSU ตอน โครงการ ศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน ผู้ร่วมรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี เขตจังหวัดมหาสารคาม”

สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสาน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี”

"สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี"

ขอเชิญร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สืบสานตำนานภูมิปัญญา …

อ่านเพิ่มเติม...