Upcoming Events
Home / Tag Archives: ตลาดนัดเทคโน

Tag Archives: ตลาดนัดเทคโน

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ให้นิสิตในการเป็นผู้ประกอบการ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ให้นิสิตในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมี …

อ่านเพิ่มเติม...