Upcoming Events
Home / Tag Archives: งานประกัน

Tag Archives: งานประกัน

คณะเทคโนโลยี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ผู้บริหาร พร้อมบุคลากร คณะเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ

ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี ได้เชิญ อ. ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ อาจารย์ประจ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “โครงการอบ …

อ่านเพิ่มเติม...