Upcoming Events
Home / Tag Archives: ความร่วมมือ

Tag Archives: ความร่วมมือ

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะผู้แทนความร่วมมือไทย-กัมพูชา ด้านการเกษตร

ประชุมคณะผู้แทนความร่วมมือไทย-กัมพูชา ด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยนครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยนครโตเกียว

เมื่อระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมคณะผู …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมการเจรจาแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนิสิต

เจรจาแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาล …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตบ …

อ่านเพิ่มเติม...