Upcoming Events
Home / Tag Archives: ครบรอบ 29 ปี

Tag Archives: ครบรอบ 29 ปี

คณะเทคโนโลยี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวั …

อ่านเพิ่มเติม...

วันครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมงาน วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 29 ปี ประจำปีี 2558 ใน …

อ่านเพิ่มเติม...