Upcoming Events
Home / Tag Archives: คณะเทคโนโลยี มมส

Tag Archives: คณะเทคโนโลยี มมส

คอร์สเทคนิค เพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง WePlantGrow ร่วมกับคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท WePlantGrow จัดอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหาร สถาบัน (สท.) และ (สวทช.)ประชุมร่วมกับคณะเทคโนลยี มมส

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร และสำนักงานพัฒนา …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีได้ร่วมงานถวายต้นดอกเงินในและโรงทานในงานทอดกฐินสามั …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/tkUsTowdxq3J7oyQ7 QRCode ลิ้งก์เข้าร่วมรับฟัง (webex) h …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องให้อาหารปลานิลแปลงเพศอัตโนมัติ

  ตอบโจทย์ SDGs  เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่ …

อ่านเพิ่มเติม...

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์ระดับพรีเมียม และกระบวนการ แปรรูปสินค้ามูลค่าเพิ่มจากผัก

  ตอบโจทย์ SDGs  เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่ …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตอบโจทย์ SDGs  เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Z …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย: การจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ตอบ SDGs เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งย …

อ่านเพิ่มเติม...