Upcoming Events
Home / Tag Archives: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Tag Archives: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส (KM การวิจัย)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย (KM)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แลกเปลี่ย …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างคณะเทคโนโลยี มมส และ คณะเทคโนโลยี มข.

ร่วมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มมส และ คณะเทคโนโลยี มข

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างคณะเทคโน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมการเจรจาแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนิสิต

เจรจาแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาล …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตบ …

อ่านเพิ่มเติม...