Upcoming Events
Home / Tag Archives: การเรียนการสอน

Tag Archives: การเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 255 …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธภาพหลักสูตร

ปรับปรุงหลักสูตร

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห …

อ่านเพิ่มเติม...

การให้บริการห้องแนะนำให้คำปรึกษา คณะเทคโนโลยี

บริการแนะนำให้คำปรึกษา

ด้วยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดห้องให้บริการแก่ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เพื่อ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร “Train The Trainer Google Apps For Education” เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการใช้งาน Google Apps for Educat …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์อุดมศึกษาและการพัฒนาจิต สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์อุดมศึกษาและการพัฒนาจ …

อ่านเพิ่มเติม...