Upcoming Events
Home / Tag Archives: การศึกษา

Tag Archives: การศึกษา

คณะเทคโนโลยี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ผู้บริหาร พร้อมบุคลากร คณะเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ

ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี ได้เชิญ อ. ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ อาจารย์ประจ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ปรับปรุงพื้นที่เขตนาสีนวน

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป …

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

บริการแนะนำให้คำปรึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เอกสารแนบ : ดาวน …

อ่านเพิ่มเติม...