Upcoming Events
Home / Tag Archives: การพัฒนานิสิต

Tag Archives: การพัฒนานิสิต

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมประกันคุณภาพเพื่อนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที่ขามเรียง) …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิตประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิการยน 2560 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิตประจำปี 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตบ …

อ่านเพิ่มเติม...