Upcoming Events
Home / Tag Archives: การพัฒนาทักษะ

Tag Archives: การพัฒนาทักษะ

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 255 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น และการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการคิดเชิงบวก

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2558 สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒ …

อ่านเพิ่มเติม...