Upcoming Events
Home / Tag Archives: การจัดการความรู้ ด้านผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 2

Tag Archives: การจัดการความรู้ ด้านผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ ด้านผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 งานจัดการความรู้ร่วมกับงานวิชาการ จัดโครงการจัดการความรู้ ด้านผลิตบั …

อ่านเพิ่มเติม...