Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 4)

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ ที่อยู่ในเขตพื้นที่จั …

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนการศึกษา

ที่มา : งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท ดัชมิลล์ รับสมัครบัณฑิตปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชี วภาพ และจุลชี ววิทยา จบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

มมส พัฒนารถตัดอ้อยลำได้74.80ตันต่อวัน ลดค่าใช้จ่ายเหลือ90บาทต่อตัน

อาจารย์เทคโนฯ มมส เผยผลทดสอบพัฒนารถตัดอ้อยลำได้74.80ตันต่อวัน ลดค่าใช้จ่ายเหลือ90บาทต่อตัน เทียบถ้าใ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรและเทคโนโล …

อ่านเพิ่มเติม...