Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 17)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (English Develo …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ปิดอาคารในช่วงเทศกาลวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คณะเทคโนโลยี จะปิดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 R …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปรับปรุงพื้นที่เขตนาสีนวน

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเรียนเชิญ บุคลากรคณะเทคโนโลยีร่วมงานปีใหม่ ประจำปี 2558

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดการจัดโครงการปีใหม่ ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาค …

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2558 ใ …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักศึกษาทั่วไป มมส เปิดอบรมภาษาอังกฤษ “ฟรี” ตลอดเดือนมกราคม

นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมสามารถส่งรายชื่อได้ที่ห้อง TA207 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอี …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี …

อ่านเพิ่มเติม...

ด่วนที่สุด!!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2556-2557

ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2556-2557 ในวันพ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสีเขียว

โครงการเทคโนโลยีสีเขียว วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยม …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556-2557

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556-2557 วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ อาค …

อ่านเพิ่มเติม...