Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 17)

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนิสิตที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญนิสิตที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. เข้าร่วม “โครงการเทศน์มหาชาติเฉล …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานใหญ่ เพื่อคนไทยมีงานทำ

ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานใหญ่ เพื่อคนไทยมีงานทำ เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม ในวันอ …

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล …

อ่านเพิ่มเติม...

ขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

ปรับปรุงพื้นที่เขตนาสีนวน

เนื่องจากมีนิสิตที่ไม่ได้ชำระเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงถูกยกเลิกรายการลงทะเบียนเรียน กอง …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยี ตรวจสุขภาพประจำปี 2558

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ในวันพฤ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนมกราคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนมกราคม 2558 ทุกระดับ และติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน (Transcrip …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัย …

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบรับตรง ประเภ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปรับปรุงพื้นที่เขตนาสีนวน

คณะเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน …

อ่านเพิ่มเติม...