Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 16)

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยี ตรวจสุขภาพประจำปี 2558

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ในวันพฤ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนมกราคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนมกราคม 2558 ทุกระดับ และติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน (Transcrip …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัย …

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบรับตรง ประเภ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปรับปรุงพื้นที่เขตนาสีนวน

คณะเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (English Develo …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ปิดอาคารในช่วงเทศกาลวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คณะเทคโนโลยี จะปิดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 R …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปรับปรุงพื้นที่เขตนาสีนวน

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเรียนเชิญ บุคลากรคณะเทคโนโลยีร่วมงานปีใหม่ ประจำปี 2558

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดการจัดโครงการปีใหม่ ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาค …

อ่านเพิ่มเติม...