Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 15)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ให้นิสิตที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ยืนยันขอกู้ยืมเง …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการขยายโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการขยายโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ คณะเทคโนโลยี มหาวิท …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการขยายโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการขยายโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ประจำปี 2558 คณะเ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการขยายโอกาสศึกษาต่ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Fatt …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญต้อนรับอาคันตุกะจาก National University of Taiwan Pingtong

ขอเชิญ รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี ต้อนรับอาคันตุกะจาก National Uni …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญบุคลกรคณะเทคโนโลยีทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEx

ขอเชิญบุคลกรคณะเทคโนโลยีทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Education Criteria for Perfo …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญนิสิต และบุคลากร คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนอกสถานที่

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนอกสถานที่ให้แก่นิ …

อ่านเพิ่มเติม...