Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 14)

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม GFS Campus Visit

GFS Campus Visit

บริษัทโกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครบวงจรด้านการผลิตและแปรรูปไก่ส่งออก ได้เล …

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คณะเทคโนโลยี

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

งานคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบสารสนเทศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ …

อ่านเพิ่มเติม...

การให้บริการห้องแนะนำให้คำปรึกษา คณะเทคโนโลยี

บริการแนะนำให้คำปรึกษา

ด้วยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดห้องให้บริการแก่ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เพื่อ …

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยท …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี”

"สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี"

ขอเชิญร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สืบสานตำนานภูมิปัญญา …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการ Freshy day & Freshy night 2015

ขอเชิญอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการ Freshy day & Freshy night 2015 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 25 …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ ประเภทรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้กู้ยืมเงินประเภทรายใหม่ (ทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู …

อ่านเพิ่มเติม...