Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 10)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุนเรียนต่อปริญญาเอก ที่ประเทศไต้หวัน

ทุนเรียนต่อปริญญาเอก

ประกาศรับสมัครทุนเรียนต่อปริญญาเอก ที่ประเทศไต้หวัน National Pingtung University of Science and Tech …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศกำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะเทคโนโลยี

ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการเพชรเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการเพชรเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการเพชรเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาต …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเพชรเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเพชรเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการ …

อ่านเพิ่มเติม...

วันนัดพบตลาดงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคนไทยมีงานทำ

เชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดงาน สร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อคนไทยมีงานทำ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดงาน สร้างงาน …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตร “การใช้โปรแกรม Microsoft Of …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเ …

อ่านเพิ่มเติม...