Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (กรอกวงเงิน)

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้ดำเนินการกรอกวงเงิน จำนวน 7,50 …

อ่านเพิ่มเติม...

การขออนุมัติคืนผลการลงทะเบียนเรียน

การขออนุมัติคืนผลการลงทะเบียนเรียนสามารถขออนุมัติคืนผลการลงทพเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษา 1/2564 (เฉพ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืมเงิน กยศ.ประเภทต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป(บันทึกวงเงิน)

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืมเงิน กยศ.ประเภทต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 /2564 ประจำปีการ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้ดำเนินการพิมพ์ค่าเล่าเรียน(ใบเ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 90 ทุนๆทุนละ 30,000 บาท นิสิตท …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้สมัครและบันทึกวงเงินค่าเล่าเรี …

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

1.ประชาสัมพันธ์นิสิต กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้อง …

อ่านเพิ่มเติม...