Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของคณะเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีปี 2561- 2564

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้ประชุมหารือกับชุมชนนาสีนวน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพิธีขึ้นอาคารใหม่และทำบุญเลี้ยงพระ

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีขึ้นอาคารใหม่และทำบุญเลี้ยงพระ  ในวันที่ 22 พฤษ …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีด้านพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.-12.00 น. โครงการจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีด้านพั …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเพชรเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบปกติ ปีการศ …

อ่านเพิ่มเติม...

การสร้างความร่วมมือกับสมาคมกาแฟลาว เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

            เมื่อวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม  คณบดีคณะเทคโน …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การเขียนยกร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชการ

เมื่อวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทาง …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิต กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิต กองทุนสมเด็จพร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ และร่วมกิจกรรมตลาดพอเพียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทย …

อ่านเพิ่มเติม...