Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อนิสิตที่กรอกรหัสนิสิตผิด

ประกาศรายชื่อนิสิตที่กรอกรหัสนิสิตผิด (กรอกข้อมูลตามกำหนดการประกาศรับสมัคร กยศ. ประเภทต่อเนื่องชั้นป …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาให้ทำสัญญากู้ยืม กยศ. และ กรอ.

รายชื่อนิสิตที่ผ่านทุน กยศ. ชั้นปีที่ 1 รายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาทุน กยศ. ประเภทรายใหม่ รายชื่อน …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา

ประกาศคณะเทคโนโลยี

1. ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 90 ทุน รับสมัคร 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 2. ทุนการศึกษา รองศาสตราจ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB 2020

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Food, Agri …

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : หลักสูต …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ทำความร่วมมือกับบริษัทสยามแม็คโครในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนวิทยากร และการวิจัย

คณะเทคโนโลยี ทำความร่วมมือกับบริษัทสยามแม็คโครในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนวิทยากร และการว …

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์นักวิจัย มมส คว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน รถเกี่ยวนวดข้าวแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

อาจารย์นักวิจัย มมส คว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน รถเกี่ยวนวดข้าวแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก มหาวิทยาล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นและ ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นและ ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี และก้าวเข …

อ่านเพิ่มเติม...