Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด (page 7)

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “โครงการอบ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ณ บริเวณลานหน้าตึกคณะ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 1& …

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยี ตรวจสุขภาพประจำปี 2558

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ในวันพฤ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัย …

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบรับตรง ประเภ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (English Develo …

อ่านเพิ่มเติม...