Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด (page 7)

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี”

"สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี"

ขอเชิญร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สืบสานตำนานภูมิปัญญา …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการ Freshy day & Freshy night 2015

ขอเชิญอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการ Freshy day & Freshy night 2015 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 25 …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

12 สิงหา มหาราชินี

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมห …

อ่านเพิ่มเติม...

วันครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมงาน วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 29 ปี ประจำปีี 2558 ใน …

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา  2558 วันอังคารที่ 28 …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน รับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการจัดการความรู้ด้านวิจัย

อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสถิติสำหรับการวิจัย ในโครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยี …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์อุดมศึกษาและการพัฒนาจิต สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์อุดมศึกษาและการพัฒนาจ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Fatt …

อ่านเพิ่มเติม...