Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด (page 3)

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะเทคโนโลยีจัดโครงการกีฬาเทคโนยิ่งใหญ่ต้านภัยยาเสพติด 

         เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  เรืองวิทยานุสรณ์ (รองคณบดีคณะเท …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรและเทคโนโล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณาจารย์ และนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 50 ปี

 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันคล้ายว …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทาปริญญาบัตร(ซ้อมใหญ่) ณ อาคารพลศึก …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยศาสตราจารย์ ดร.อน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมหัวข้อ ค่าย “การเขียนเอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย”

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมหัวข้อ ค่าย “การเขียนเอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย”ระหว่างวันที่ 20-24 พฤ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเชิญและแลกเปลี่ยนอาจารย์  นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน  2560  เวลา 10.00 น. คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเชิญและแลกเปลี่ยนอาจารย์  …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน” ประจำปี 2560

            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต …

อ่านเพิ่มเติม...