Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด (page 2)

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 2561

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 2561 ร่วมกับมหาวิทยาล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานนิทรรศการครบรอบ 50 ปี มมส ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การสร้างความปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานในวิชาชีพ”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ. ห้องประชุม 1 TA201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรม …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต เรื่อง “พื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์” (Basic Technique in Scientific Equipment)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ จัดโครงการอบ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร ประจำปี 2561 ในระหว่างว …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ศึกษาดูงาน Smart Farm Model

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ศึกษาดูงาน Smart F …

อ่านเพิ่มเติม...

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ทั้งนี้ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัด ค่าย Smart English Camp ครั้งที่ 1

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด ค่าย Smart English Camp ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพัน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ครั้ …

อ่านเพิ่มเติม...