Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

นิสิตสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยี มมส เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทาน โครงงาน “ชุดเพาะฟักปลานิลเคลื่อนที่” รางวัลชนะเลิศโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสร้างคว …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB 2019

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมนานาชาติด้านอาหาร การเกษตร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ “คลินิกการเขียนตำรา/หนังสือ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลย …

อ่านเพิ่มเติม...

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมระยะสั้น : การเกษตรยั่งยืน ในประเทศไทย (Sustainable Agriculture in Thailand)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมระยะสั …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart farm) และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อศึกษาดูงานด้านการทำเ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญถวายภัตาหารเพล และถวายสังฆทาน”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวา …

อ่านเพิ่มเติม...

นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่ใฝ่รู้” ปีที่ 13

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีร่วมใจน้องใหม่สร้างสรรค์ นาสีนวนร่มเย็น” big cleaning Day

คณะเทคโนโลยีร่วมใจน้องใหม่สร้างสรรค์ นาสีนวนร่มเย็น” big cleaning Day เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกมันเทศญี่ปุ่นในภาชนะและการจัดการระบบน้ำในพื้นที่จำกัด ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเชิงการค้า”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโค …

อ่านเพิ่มเติม...