Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย ครบรอบ 50 ปี

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีตักบาตรและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทย …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรและต้อนรับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการฝึกซ้อมรับปริญญาแ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ให้นิสิตในการเป็นผู้ประกอบการ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ให้นิสิตในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมี …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่า …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศอบรมเตรียมความพร้อมแก่นิสิต

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที่ขามเรีย …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมประกันคุณภาพเพื่อนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที่ขามเรียง) …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม รับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็มป …

อ่านเพิ่มเติม...