Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561” ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้นำบุคลากรคณะเทค …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลย จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561”

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร  “สัมมนาคณะ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทำอย่างไรงานวิจัยจึงจะมีนวัตกรรมและขายได้”

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2561 ด้านวิจัย ในหัวข้อ …

อ่านเพิ่มเติม...

ภาควิชาการเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่ เรียนรู้อาหารหมัก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาการเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่ ณ บ้านหนองเม็ก ต …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหัวข้อ “รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหัวข้อ “รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี หารือการสำรวจแหล่งน้ำที่คณะเทคโนโลยี เขตพื้นที่นาสีนวน

วันที่ 9 พ.ค. 2561 ร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำบาดาล ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

คณะเทคโนโลยีได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสม …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมแห่กัณฑ์หลอน งานบุญผะเหวด ประจำปี 2561

กิจกรรมช่วงบ่ายวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะเทคโนโลยี รวมตัวกันแห่กัณฑ์หลอน เข …

อ่านเพิ่มเติม...