Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แปรรูปเป็นข้าว Low GI

นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ แปรรูปเป็นข้าวให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลน้อยกว่า …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนและการอบแห้ง

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน วันที่ 30 ตุลาคม 2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่ …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรับน้องสร้างสรรค์นาสีนวลร่มเย็นเเละ Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการรับน้องสร้างสรรค์นาสีนวลร่มเ …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถนิสิตให้มีทักษะด้าน IT : การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ

ในวันที่ ระหว่าง 4-5 สิงหาคม 2560 หลักสูตร วท.บ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยี ร่วมกับงานพิธีการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยม …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารค …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Flipped Learning : Edmodo”

Flipped learning ฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล หัวข …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการสัมมนาแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยี ปี 2561 – 2564

การสัมมนาแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยี ปี 2561 – 2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยม …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2560

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก เเละร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว 2560

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิด …

อ่านเพิ่มเติม...