Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิททยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกย่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงาน

คณะเทคโนโลยี มหาวิททยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกย่อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงานใน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลห …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลั …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ในหัวข้อเรื่อง “การสอนออนไลน์”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 11.00 น. คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ให้กับคณาจารย์และนักวิจัย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 13.00น. คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ให้กับคณา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 34 ปี และโครงการ Big Cleaning day

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และถวายสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวั …

อ่านเพิ่มเติม...