Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ 2564

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดงานยกย่อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงานใน มมส. ประจำปี 2564 ในร …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

ขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการผศ.นิตยา  คอนสาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพรศ.ป …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมการเลี้ยงแหนแดงและการเพิ่มมูลค่าแหนแดงเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีได้จัดอบรมการเลี้ยงแหนแดงและการเพิ่มมูลค่าทางก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Food, Agri …

อ่านเพิ่มเติม...

ครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี 7 สิงหาคม 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมอวยพร เนื่องในวันครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี 7 สิ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 29 กรกรฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และมอบสิ่งของอุปโภคบริโ …

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3

ด้วยคณะเทคโนโลยีได้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประ …

อ่านเพิ่มเติม...

อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี

อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โด …

อ่านเพิ่มเติม...