Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญถวายภัตาหารเพล และถวายสังฆทาน”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวา …

อ่านเพิ่มเติม...

นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่ใฝ่รู้” ปีที่ 13

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีร่วมใจน้องใหม่สร้างสรรค์ นาสีนวนร่มเย็น” big cleaning Day

คณะเทคโนโลยีร่วมใจน้องใหม่สร้างสรรค์ นาสีนวนร่มเย็น” big cleaning Day เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกมันเทศญี่ปุ่นในภาชนะและการจัดการระบบน้ำในพื้นที่จำกัด ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเชิงการค้า”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโค …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “กิจกรรมจิตอาสากำจัดขยะป่านาสีนวน”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “กิจกรรมจิตอาสากำจัดขยะป่านาสีน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีส …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ”เปิดตำนานภูมิปัญญาเมนูอาหารอีสานประเภทอ่อม”

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “เปิดตำนานภูมิปัญญ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “ชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพร …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยลัยมหาสารคาม ได้ จัดโครงการความรู้ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวิพากษ์แผนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 25962 คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวิพากษ์แผนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1 ผลิต …

อ่านเพิ่มเติม...