Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะเทคโนโลยีเจรจาความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Singapore Institute of Technology ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร และผู้แทนหลักสูตรต่างๆ ของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญเลี้ยงพระ วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 32 ปี

วันที่7 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญเ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Georgia (UGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ศ. ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน มมส ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561คณะเทคโนโลยีร่วมงาน วันเข้าพรรษา “ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  …

อ่านเพิ่มเติม...

มมส ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง Shanghai University of Electric Power, Zhenfa New Energy Group

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลกรสายสนับวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561” ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้นำบุคลากรคณะเทค …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลย จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561”

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร  “สัมมนาคณะ …

อ่านเพิ่มเติม...