Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2560

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก เเละร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว 2560

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิด …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ที่บริเวณ …

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกกรรม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ …

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 (TECHNO FAIR)

ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษ …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ …

อ่านเพิ่มเติม...

งานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 3 (IPSFAB2016)

ipsfab2016 Faculty of Technology Mahasarakham University

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559  ใ …

อ่านเพิ่มเติม...

วันครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 30 ปี ประจำปี 2 …

อ่านเพิ่มเติม...