Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ทั้งนี้ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัด ค่าย Smart English Camp ครั้งที่ 1

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด ค่าย Smart English Camp ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพัน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ครั้ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรและเทคโนโล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณาจารย์ และนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 50 ปี

 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันคล้ายว …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัติ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทาปริญญาบัตร(ซ้อมใหญ่) ณ อาคารพลศึก …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัติ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัติ โดยศาสตราจารย์ ดร.อน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมหัวข้อ ค่าย “การเขียนเอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย”

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมหัวข้อ ค่าย “การเขียนเอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย”ระหว่างวันที่ 20-24 พฤ …

อ่านเพิ่มเติม...