Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเกษตรแล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นและ ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นและ ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี และก้าวเข …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยี ได้ทำการฝึกซ้อมย่อยระดับคณะ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกเมล่อนและการจัดจำหน่ายเชิงธุรกิจ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณภัคพล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ “การเขียนตำรา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดสวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดสวนศิลปะและวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา …

อ่านเพิ่มเติม...