Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน …

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม google from)

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัดอบโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้ google from) เบื้องต …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563″

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร  “สัมมนาคณะ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 ร่วมกับ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ได้จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม Photoshop) เบื้องต้นในการใช้การ ให้กับนิสิต

คณะเทคโนโลยี ได้จัดอบโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม Photoshop) เบื้องต้นในการใช้ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเกษตรแล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิต ระหว่าง อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิต ระหว่าง อ.ส.ค. ภาคตะวั …

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม ในชื่อโครงการศึกษาดูงาน (Study Visit Program)

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ ม …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นและ ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นและ ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี และก้าวเข …

อ่านเพิ่มเติม...