Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / Big Cleaning Day” เทคโนโลยีร่วมใจ นาสีนวนร่มเย็น”

Big Cleaning Day” เทคโนโลยีร่วมใจ นาสีนวนร่มเย็น”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day” เทคโนโลยีร่วมใจ นาสีนวนร่มเย็น” ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ ปลูกต้นไม้  พัฒนาสภาพแวดล้อมของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน ให้เกิดบรรยากาศในการทำงานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะกับการจัดการเรียน การสอน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่  สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี ตลอดจนผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี แสดงถึงความสามัคคี มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบ

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 …