Upcoming Events
Home / techno.msu

techno.msu

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

ทุน หรือ วิจัย

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบแรก)   1.ทุนอุดหนุนการวิจั …

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อนิสิตที่กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2/2559 คณะเทคโนโลยี

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายชื่อนิสิตที่กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2/2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทย …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. นิสิตชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2/2559

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.นิสิตชั้นปีที่ 1,2,3,4 ประจำปีการศึกษา 2/ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิต กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิต กองทุนสมเด็จพร …

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 (TECHNO FAIR)

ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ และร่วมกิจกรรมตลาดพอเพียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทย …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเทคโนโลยีสีเขียว ประจำปี 2559

โครงการเทคโนโลยีสีเขียว คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเทคโนโลยีสีเขียว ประจำปี 2559 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งทางวิชาใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ด้วยมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ในโอกาสที่ได้รับการอนุ …

อ่านเพิ่มเติม...