Upcoming Events
Home / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (page 6)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเกษตรแล …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิต ระหว่าง อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิต ระหว่าง อ.ส.ค. ภาคตะวั …

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม ในชื่อโครงการศึกษาดูงาน (Study Visit Program)

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ ม …

อ่านเพิ่มเติม...