Upcoming Events
Home / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (page 5)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาควิชาเกษตร คณะเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การปลูกผักสลัดอินทรีย์แบบประหยัดดินเชิงการค้า และการเตรียมตัวเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

ยืนยันการลงะเบียน คลิก!! ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศกองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 4

ที่มา : งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศกองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับเกีรติบัตร รางวัลประพฤติดี ประจำปี 2562

ที่มา : งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับตัวแทนจาก SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมเพื่อเจรจาเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงความร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Open Innovation

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรมประชาสัมพัน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดประชุม เพื่อขออนุญาตปลูกและและทำวิจัย เกี่ยวกับกัญชา

เมือวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อขออนุญาตปลูกและและทำวิจัย เกี่ยวก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้านพัฒนาบุคลากร เรื …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ งานวันนักประดิษฐ์ 2562

“วันนักประดิษฐ์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร   ประจำปี 2562   …

อ่านเพิ่มเติม...