Upcoming Events
Home / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (page 36)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การสร้างความร่วมมือกับสมาคมกาแฟลาว เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

            เมื่อวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม  คณบดีคณะเทคโน …

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ ! รับสมัครทุนการศึกษา งานกองทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ประจำปี 2560

ประกาศ ! รับสมัครทุนการศึกษา งานกองทุนการศึกษา  กองกิจการนิสิต ดังนี้ 1. “ทุนนายสราวุธ  เบญจกุล” ประ …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกกรรม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2560

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้ …

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งตารางการเข้าทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU English Exit Exam) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแจ้งตารางการเข้าทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU English Exit Exam) ของนิสิตชั้นปีที่ 2   …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การเขียนยกร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้ง …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560

ประกาศคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้ …

อ่านเพิ่มเติม...