Upcoming Events
Home / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (page 3)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ให้กับคณาจารย์และนักวิจัย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 13.00น. คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ให้กับคณา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 34 ปี และโครงการ Big Cleaning day

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และถวายสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวั …

อ่านเพิ่มเติม...

สโมสรนิสิตและฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการ Freshmen Techno 2020

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 18.30 น. สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะเทคโนโ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ให้กับคณาจารย์และนักวิจัย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00น. คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ให้ก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB 2020

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Food, Agri …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ บุคลากรสายสนับสนุน ประเด็นการเบิกจ่ายเงินอย่างไรให้ถูกต้อง

การจัดการความรู้ให้บุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเลขานุการ คณะ …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยี ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วิถีใหม่ แบบ New Normal วันนี้ (7 กรกฎาคม 2563) …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านนาสีนวน

ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ง …

อ่านเพิ่มเติม...