Upcoming Events
Home / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (page 3)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดั …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการ “คลินิกการเขียนตำรา/หนังสือ” ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีการเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการ …

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเพื่อร่วมหารือในการยกระดับสินค้านวัตกรรมของชุมชนมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยี และสถาบันวิจั …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยี จัดประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยมหาสาร …

อ่านเพิ่มเติม...

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารฯ จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารฯ จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แนะแนว ประสบการ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มมส ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรา …

อ่านเพิ่มเติม...