Upcoming Events
Home / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (page 2)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ ด้านผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 งานจัดการความรู้ร่วมกับงานวิชาการ จัดโครงการจัดการความรู้ ด้านผลิตบั …

อ่านเพิ่มเติม...

ภาควิชาเกษตร คณะเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การปลูกผักสลัดอินทรีย์แบบประหยัดดินเชิงการค้า และการเตรียมตัวเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

ยืนยันการลงะเบียน คลิก!! ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศกองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 4

ที่มา : งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศกองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับเกีรติบัตร รางวัลประพฤติดี ประจำปี 2562

ที่มา : งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับตัวแทนจาก SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมเพื่อเจรจาเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงความร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Open Innovation

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรมประชาสัมพัน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดประชุม เพื่อขออนุญาตปลูกและและทำวิจัย เกี่ยวกับกัญชา

เมือวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อขออนุญาตปลูกและและทำวิจัย เกี่ยวก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้านพัฒนาบุคลากร เรื …

อ่านเพิ่มเติม...