Upcoming Events
Home / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (page 19)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมประกันคุณภาพเพื่อนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที่ขามเรียง) …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบมุ่งเป้า ประจำคณะเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบานสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบมุ่งเป้า …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม รับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคา …

อ่านเพิ่มเติม...