Upcoming Events
Home / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (page 10)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมเชิดชู …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็มป …

อ่านเพิ่มเติม...