Upcoming Events
Home / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิ …

อ่านเพิ่มเติม...