Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การเขียนยกร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การเขียนยกร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “การเขียนยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี” บรรยายโดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม TA-201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ภาพ/ข่าว : ริณณ์ฐพัชร์,นัธทวัฒน์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …