Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การสร้างความปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานในวิชาชีพ”

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การสร้างความปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานในวิชาชีพ”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ. ห้องประชุม 1 TA201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การสร้างความปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานในวิชาชีพ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย โดย คุณสิทธิ์ เอมดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาให้ความรู้ ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การสร้างความปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานในวิชาชีพ” ให้กับอาจารย์บุคลากรและนิสิต คณะเทคโนโลยี และศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยี ได้ความรู้ในเรื่่องการใช้ระบบสารสนเทศให้ปลอดภัย และได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและงานด้านต่างๆ

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน

ที่มา : งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

สำนักวิทยบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการร่วมกับคณะเทคโนโลยี

วันที่ 16 ธันวา …