Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถนิสิตให้มีทักษะด้าน IT : การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถนิสิตให้มีทักษะด้าน IT : การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ

ในวันที่ ระหว่าง 4-5 สิงหาคม 2560 หลักสูตร วท.บ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถนิสิตให้มีทักษะด้าน IT : การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ โดยมี วิทยากรจาก #รีวิวอีสาน #รีวิวสารคาม #เลาะแมกกาซีน เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เเก่นิสิตเเละบุคลากรที่เข้าร่วมโคงการ
ที่มา : วท.บ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพข่าว : ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ รองคณะบดีคณะเทคโนโลยีผ่ายอำนวยการ

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 …