Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

ขอเชิญนิสิตคณะเทคโนโลยี คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเทคนิคการทำงานและเทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง TA401 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยี มมส

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …