Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งฝ่ายพัฒนานิสิต คณาจารย์ นิสิต ตลอดจนบุคลากรของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และขอแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมใจจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นราชสักการะโดยการรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือสถานพยาบาลที่ขาดแคลนโลหิตในการช่วยเหลือผู้ป่วย

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ศรีสะอาด เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

ตามที่มหาวิทยาล …