Upcoming Events
Home / TECHNO CHANNEL / โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ โครงการเปิดตำนานภูมิปัญญา เมนูอาหารจากปลาร้าลุ่มน้ำชีสู่ครัวโลก ประจำปี 2561

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ โครงการเปิดตำนานภูมิปัญญา เมนูอาหารจากปลาร้าลุ่มน้ำชีสู่ครัวโลก ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ เปิดตำนานภูมิปัญญาเมนูอาหารจากปลาร้าลุ่มน้ำชีสู่ครัวโลก ประจำปี 2561 คณะเทคโนโลยีเล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาการทำปลาร้าของชาวอีสาน ซึ่งแต่ละบ้านจะมีเทคนิคเคล็ดลับในการทำเมนูอาหารจากปลาร้าแต่ละชนิดแตกต่างกัน จึงได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมและทำให้ปลาร้าที่เป็นภูมิปัญญาของไทย

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/ธัญวรัตม์ โสกัณทัต

ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

BBC ประเทศอังกฤษ นำเสนอ ‘Should we eat insects?’ แมลงโปรตีนสูงในไทย

โดย : รองศาสตรา …