Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / นักวิจัยคณะเทคโนโลยี เผยการค้นพบสูตรชาสมุนไพรที่ใช้ควบคุมและบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงินครั้งแรกของโลก

นักวิจัยคณะเทคโนโลยี เผยการค้นพบสูตรชาสมุนไพรที่ใช้ควบคุมและบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงินครั้งแรกของโลก

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. หน่วยวิจัยโภชนาการเพื่อสุขภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับการค้นพบสูตรชาสมุนไพรในการบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงิน โดยผลการค้นพบดังกล่าวเป็นของ อาจารย์สิริพร ลาวัลย์ สังกัดหน่วยวิจัยโภชนาการเพื่อสุขภาพ โดยในการแถลงข่าวครั้งนี้ได้เชิญผู้ป่วย น้องออย และ นางธนิกา โคตะบิน ผู้ปกครองของน้อยออย จากจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย

รศ.ดร. อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดตั้งหน่วยวิจัยโภชนาการเพื่อสุขภาพ ส่วนหนึ่งเป็นการค้นคว้าการรักษาโรคด้วยอาหาร ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดมานานในรูปแบบที่เรียกว่าธรรมชาติบำบัด หรือการรักษาแบบอายุรเวทโบราณ ด้วยเหตุผลที่ว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุการกินอาหารที่มีธาตุต่างๆ เหมาะสมย่อมช่วยปรับสมดุลของร่างกาย นอกจากนั้นอาหารยังเป็นสิ่งที่รับประทานได้ง่ายไม่ต้องกังวลถึงความเป็นพิษ และอาหารเป็นสิ่งที่สามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการการรับประทานที่บ้าน จากแนวคิดนี้เองหน่วยวิจัยโภชนาการเพื่อสุขภาพ คณะเทคโนโลยี จึงได้เน้นที่จะศึกษาถึงอาหารที่มีผลต่อการบรรเทาอาการหรืออาจส่งผลต่อการรักษาโรคโดยเฉพาะโรคเรื้อรังหรือกลุ่มโรคที่เกิดจากภาวะการขาดสมดุลของร่างกายซึ่ง โรคสะเกิดเงินก็เป็นหนึ่งในโรคที่ทำการศึกษา

อาจารย์สิริพร ลาวัลย์ ผู้พัฒนาสูตร กล่าวว่า โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากการหนาตัวของชั้นหนังกำพร้า มีลักษณะเป็นตุ่มหรือปื้นแดง ที่มีขุยหรือสะเก็ดขาวติดอยู่ โรคนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางพันธุกรรม ความผิดปกติในกระบวนการเผาผลาญอาหาร และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของผิวหนัง โรคนี้ก่อให้เกิดรอยโรคเป็นลักษณะปื้นหนาซึ่งเป็นเรื้อรัง ขึ้นๆ ยุบๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่หายขาด เป็นลักษณะ Chronic Plaque type psoriasis บางรายเกิดร่วมกับผิวอักเสบซึ่งผู้ป่วยจะได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ รู้สึกอับอาย เกิดความเครียดทางจิตใจจนอาจไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่รักษาแล้วไม่หายขาด การรักษามีหลายวิธี การรักษาด้วยยา ทั้งการทา การรับประทาน การใช้ยาฉีด และการรักษาด้วยแสง ซึ่งแนวทางการรักษาเหล่านี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะสามารถรักษาอาการของโรคได้ในระยะเวลายาวนาน การรักษาจึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง เสียค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถรักษาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งไม่มีผลดีกับการพยากรณ์โรค

การเลือกใช้ชาสมุนไพรนับเป็นวิธีการที่เหมาะกับผู้ป่วยเพราะสามารถรับประทานได้นาน ต่อเนื่อง มีความเป็นพิษต่ำ โดยสมุนไพรที่นำมาใช้ในครั้งนี้เป็นสมุนไพรจีนผสมกับสมุนไพรไทย ที่มีองค์ประกอบของ oleanolic acid ที่ช่วยบำรุงผิวหนังและต้านการอักเสบ ร่วมกับสมุนไพรไทยที่ช่วยเรื่องการต้านอนุมูลอิสระ ถูกนำมาพัฒนาเป็นสูตรที่ชาเฉพาะที่มีความปลอดภัยสูง และส่งผลถึงภาวะของโรคสะเก็ดเงินทำให้ลดอาการคัน การอักเสบและการหลุดลอกของผิวหนังได้ อย่างชัดเจน ซึ่งขณะนี้ทางผู้วิจัยมีศักยภาพที่จะรับผลิตชาเพื่อผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินได้ในระดับมหัพภาคแล้ว

นางธนิกา โคตะบิน ผู้ปกครองของน้อยออย จากจังหวัดสกลนคร กล่าวว่าน้องออยมีอาการโรคสะเก็ดเงินกว่า 3 ปี ไปรักษาทุกที่ที่สามารถไปได้ แพทย์ยืนยันว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หาย จนได้ขอความช่วยเหลือจากสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ จนทางอาจารย์สิริพรได้ทราบเรื่องและติดต่อ ให้น้องออยได้ดื่มชาสมุนไพร หลังดื่มได้ประมาณ 2 เดือน อาการผิวหนังลอก อักเสบ และคัน หายไป ปัจจุบันผิวหนังเป็นปกติ และน้องออยสามารถไปโรงเรียนได้แล้ว

ด้าน รองศาตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการวิจัยและการศึกษาด้านเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องของชาสมุนไพรเพื่อการรักษาซึ่งยังไม่ได้มีการค้นคว้าและนำมาใช้อีกมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นต้องศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทำให้เกิดกระบวนการใช้ประโยชน์อย่างสัมฤทธิ์ผล ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านนี้มาโดยตลอด ซึ่งหวังคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะได้มีการเผยแพร่งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการอาหารในโอกาสต่อๆ ไป

ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่สนใจผลิตภัณฑ์ชา ติดต่อได้ที่ อาจารย์สิริพร ลาวัลย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร 08-3563-5595, 09-4263-4568 หรือ SMS : 08-8651-4195 (ส่งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ติดต่อกลับในภายหลัง)

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / อาจารย์สิริพร ลาวัลย์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ทำความร่วมมือกับบริษัทสยามแม็คโครในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนวิทยากร และการวิจัย

คณะเทคโนโลยี ทำ …