Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / ผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม “Workshop Compass” ระบบจัดการการเรียนการสอนในห้องเรียน (Courseware)

ผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม “Workshop Compass” ระบบจัดการการเรียนการสอนในห้องเรียน (Courseware)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม “Workshop Compass” ระบบจัดการการเรียนการสอนในห้องเรียน (Courseware) ณ สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง และสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ได้แก่ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และทักษะการเรียนรู้ให้ผู้สอนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ภาพ / ข่าว : มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …