Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สโมสรนิสิตและฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการ Freshmen Techno 2020

สโมสรนิสิตและฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการ Freshmen Techno 2020

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 18.30 น. สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Freshmen Techno 2020 ขึ้น ณ ตึกเขียว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เพ็งมีศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อม นายกสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด Freshmen Techno 2020 ด้วยนะครับ🎉🥇
•เดือนคณะเทคโนโลยีจากสาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
นายวัชระ ภูครองทุ่ง (น้องโบ๊ท)
•ดาวคณะเทคโนโลยีจากสาขาสัตวศาสตร์
นางสาวชลธิชา เดิมธำรัมย์ (น้องแป้ง)
•ควีนคณะเทคโนโลยีจากสาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
นายณัฐภัทร คำเชียง (น้องมาร์ค}

ภาพ/ข่าว: ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา: คณะเทคโนโลยี มมส

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …