Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ จำนวน 1 รางวัล

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ จำนวน 1 รางวัล

📢 💥ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตคณะเทคโนโลยีเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ จำนวน 1 รางวัล
💐💐สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2564 💐💐
🎊📌ระดับคณะ ยื่นใบสมัคร ได้ที่ งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ในวันเวลาราชการ หรือยื่นใบสมัครผ่านช่องทาง narumol.po@hotmail.com
🎊📌ส่วนกลาง ยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต ในวันเวลาราการ หรือยื่นใบสมัครผ่านช่องทางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ Jirat/ap072@hotmail.com
🎇🎇รายละเอียดและใบสมัคร

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (กรอกวงเงิน)

ประชาสัมพันธ์นิ …