Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / วันครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 30 ปี ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง TA401 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคโนโลยีกำหนดการ

เวลา 10.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 10.45 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมบริเวณพิธี
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป
– พิธีถวายสังฆทาน จตุปัจจัย
– พิธีถวายภัตตาหารเพล
– เสร็จพิธ์
เวลา 12.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตรับประทานอาหารร่วมกัน

 

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อนิสิตที่กรอกรหัสนิสิตผิด

ประกาศรายชื่อนิ …