Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จฯ

คณะเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จฯ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการทำความดี เพิ่มพูนการมีจิตสำนึกสาธารณะ ส่งเสริมการพัฒนานิสิตและบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้มีบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 5 โครงการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดเอกสาร …