Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก และร่วมฉลอง 150 ปี มหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก และร่วมฉลอง 150 ปี มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก และร่วมฉลอง 150 ปี มหาสารคาม ณ หอพระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานการจัดงาน มีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีครั้งนี้กว่า 5,000 คน

กิจกรรมภายในงาน มีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งขบวนแห่น้ำ แห่ดอกไม้ บริเวณถนนข้างวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มีการประกอบพิธีแห่น้ำ แห่ดอกไม้ จากศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยอธิการบดีนำเทน้ำจากแม่น้ำลงขันสาครก่อนประกอบพิธีแห่น้ำ  ขบวนได้เคลื่อนออกจากถนนข้างวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามถึง สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยฯนำกล่าวคำอาราธนาพระเจ้าลงสรง  มีการอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัยเข้าสู่หอสรง คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและนักเรียนร่วมสรงน้ำปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยฯ

นอกจากนี้ในโอกาสเดียวกันจังหวัดมหาสารคามได้จำลองพระพุทธกันทรวิชัย ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่จังหวัด และหน่วยราชการต่างๆ ในภาคอีสานอย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างจำลองอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคามอีก และประดิษฐานที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามในปัจจุบันด้วย

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง / อภิราม ทามแก้ว
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นและ ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส

คณะเทคโนโลยี เข …